FAQ nejčastější dotazy

Napište nám e-mail s popisem Vámi preferovaného kurzu. Pokud se takový kurz někde v Praze vyučuje, odkážeme Vás přímo na stránky konkurence. V případě, že bude více zájemců o tento kurz a bude jen trochu možné sehnat kvalitního lektora, pokusíme se tento kurz otevřít v příští sezóně.

Záleží dle kurzu, na kurch chůze např. vhodné oblečení a obuv, pití, ručník a dobrou náladu.

Každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu od společnosti České modelky s.r.o..

Konání kurzu budou samozřejmě provázet daná hygienická opatření a také nutnost při příchodu prokázat, že splňujete alespoň jednu z následujících podmínek:

  • absolvoval/a jste nejdéle před 7 dny PCR test s negativním výsledkem
  • absolvoval/a jste nejdéle před 72 hodinami antigenní test na veřejném odběrovém místě s negativním výsledkem
  • jste očkován/a proti onemocnění covid-19, přičemž od aplikace poslední dávky uplynulo alespoň 14 dnů a disponuje certifikátem o provedeném očkování
  • prodělal/a jste laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace a od prvního pozitivního antigenního nebo PCR testu neuplynulo více než 90 dní
  • prokážete potvrzením od zaměstnavatele / školního zařízení, že absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem
  • doložíte čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení jeho zákonného zástupce, že ve škole absolvoval/a nejdéle před 72 hodinami samotest s negativním výsledkem.

U každého kurzu je určena maximální kapacita účastníků. Je to z toho důvodu, aby se lektor mohl účastníkům individuálně věnovat.

Po zadání objednávky prostřednictvím těchto webových stránek obdržíte automaticky údaje k platbě a následně po uhrazení Vám přijde voucher na email.

U nás kurzy nerušíme, pokud je zaplacená záloha. Může dojít případně ke změně termínu v případě malého počtu účastníků kurzu.