Ochrana osobních údajů

Chráníme Vaše osobní data a jsme také zaregistrovaní na úřadě pro ochranu osobních údajů. Více informací naleznete na: http://forms.uoou.cz/registration.aspx?id=-687495

Zásady pro nakládání a ochranu osobních údajů společností České modelky s.r.o. Zobrazit více

Společnost České modelky s.r.o. respektuje soukromí každé osoby, která navštíví nebo použije tyto webové stránky. Společnost České modelky s.r.o. shromažuje, zpracovává a používá osobní údaje v souladu s příslušnými předpisy České republiky, resp. země, kde je umístěno oddělení odpovědné za zpracování dat. Učiníme vše, co je potřebné, k zajištění souladu s těmito právními předpisy.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na webové stránky, které jsou přístupné prostřednictvím hyperodkazů na webových stránkách společnosti České modelky s.r.o.. Společnost České modelky s.r.o. není odpovědná za shromažování, zpracovávání a používání osobních údajů na odkazovaných stránkách. Zejména nepřijímáme žádnou odpovědnost za porušení ustanovení právních předpisů či poškození práv, ke kterým dojde nebo může docházet na takových stránkách nebo prostřednictvím těchto stránek.

Společnost České modelky s.r.o. shromažďuje pouze ty osobní údaje, které uživatel uvede v registraci a tím automaticky také dává dobrovolný souhlas k poskytnutým datům a jejich shromažování, užívání a zpracování. Projevením tohoto souhlasu formou registrace uživatel zároveň projevuje i souhlas s následujícími podmínkami zpracování osobních údajů. Registrací zároveň uživatel dává souhlas k zasílání pravidelných informačních emailů.

Jakékoli změny týkající se těchto podmínek o ochraně osobních údajů budou zveřejněny na těchto webových stránkách. To Vám umožňuje kdykoli se informovat o tom, které údaje uchováváme a jak tyto údaje sbíráme a používáme.

Společnost České modelky s.r.o. bude uchovávat Vaše údaje bezpečně a tudíž příjme veškerá preventivní opatření k ochraně Vašich údajů proti jejich ztrátě, zneužití anebo změnám. Smluvní partneři společnosti České modelky s.r.o., kteří mají přístup k Vašim údajům, aby Vám mohli poskytnout služby jménem společnosti České modelky s.r.o., jsou smluvně vázáni zachováváním mlčenlivosti o takových údajích a nesmějí takové údaje použít pro žádný jiný účel. V některých případech bude nutné, abychom předali Vaše požadavky propojeným společnostem skupiny České modelky s.r.o.. I v těchto případech bude zachována důvěrnost Vámi poskytnutých údajů.

Společnost České modelky s.r.o. si nepřeje sbírat údaje o dětech mladších 14 let. Pokud to bude nutné, společnost České modelky s.r.o. na vhodném místě výslovně přitáhne pozornost dětí na skutečnost, že by neměly zasílat žádné osobní údaje společnosti České modelky s.r.o.. Pokud rodiče anebo jiní zákonní zástupci zjistí, že děti, které opatrují, zpřístupnily nějaké osobní údaje společnosti České modelky s.r.o., žádáme je, aby nás kontaktovali na níže uvedené adrese (viz bod 6. níže), pokud mají být tyto údaje vymazány. Následně zajistíme, aby došlo neprodleně k výmazu takových údajů.

Abychom zjednodušili užívání těchto webových stránek, používáme cookies. Cookies jsou malé jednotky údajů, které jsou přechodně uchovávány na pevném disku Vašeho počítače Vašim prohlížečem, a které jsou potřebné k užívání našich webových stránek. Informace obsažené v cookies slouží např. za účelem kontroly délky připojení, zejména ke zlepšení navigace, a zajišťují snadné propojení mezi uživatelem a webovými stránkami. Cookies, které používáme, neuchovávají žádné osobní údaje. Většina webových prohlížečů automaticky akceptuje cookies. Tomu se můžete vyhnout změnou nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies uchovaná ve vašem PC můžete kdykoli odstranit vymazáním přechodných internetových souborů (lišta prohlížeče Nástroje/Další-Možnosti sítě Internet).

Společnost České modelky s.r.o. vymaže uchovávané údaje okamžikem, kdy vyprší zákonná anebo smluvní lhůta pro jejich archivaci anebo pokud je společnost České modelky s.r.o. již nevyžaduje. Samozřejmě, můžete kdykoli požádat o vymazání Vašich údajů. Rovněž máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas s užitím anebo zpracováním Vašich osobních údajů s účinností do budoucna. V těchto případech, anebo pokud máte jakékoli jiná přání v souvislosti s Vašimi osobními údaji, odešlete prosím email na info@ceskemodelky.cz